Bánh bao là món ăn truyền thống phổ biến trong nhiều nền văn hóa ẩm…